Kategori: Likestilling

  • At menn ikke takler sterke kvinner er er samfunnsproblem.

    At menn ikke takler sterke kvinner er er samfunnsproblem.

    Det er lett å tenke at kommende generasjoner ikke vil ha de samme problemene som kvinner og menn fra min generasjon har. Jeg håper på det. Men med alt det jeg ser i min hverdag tror jeg vi har en lang vei å gå fortsatt. Jeg tror det er viktig å se på den holdningen…